LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA: STIŽE NA NAPLATU POREZ NA IMOVINU

Treća akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje u sredu 14. avgusta , obaveštavaju obveznike plaćanja javnih prihoda  iz Gradske uprave Leskovac, Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije.

Iz ove uprave pozivaju poreske obveznike da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.