LOŠE STANJE NA GRADSKOM KOLEKTORU

 

KOLEKTOR

“Rezultati analiza koje su urađene kako bi se konstatovalo stanje na gradskom kolektoru veoma su loši “-istakla je direktorka leskovačkog Vodovoda Kosara Ilić. Očekuje  se da se vidi šta će pokazati ispitivanje cevi jer se sumnja i u njihov kvalitet.

Direktorka Vodovoda  nije mogla da kaže kada će ceo ovaj sistem na kojem su golim okom vidljiva četiri oštećenja biti saniran ali je potvrdila da je zatraženo mišljenje Građevinskog i Mašinskog fakulteta.

Rešenje postojećeg problema može ići u dva pravca jedan je saniranje postojeće trase, a drugi alternativno  dopremanje otpadnih voda do Postrojenja za prečišćavanje” rekla je Kosara Ilić.

Ilićeva je naglasila da je do ove situacije dovela neodgovornost onih koji su sprovodili ovaj projekat. Kolektor je trebalo da bude završen pre nego što se krenulo sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Pritom su izvođači isplaćeni, a da radovi nisu predati investitoru, zaključila je direktorka leskovačkog Vodovoda.