Medveđa realizuje projekat reforme lokalnih finansija

Opština Medveđa je u partnerstvu sa opštinama Aleksinac i Varvarin potpisala Sporazum o saradnji sa švajcarskim Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove, na projektu reforme lokalnih finansija 2.

Potpisivanje je obavljeno danas u Aleksincu, a projekat pruža podrušku kroz 4 komponente: finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, nadzor nad javnim preduzećima i inovativni modeli finansiranja.

Cilj projekta reforme lokalnih finansija 2 u Srbiji, koje finansira švajcarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove, je nastavak jačanja upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou radi unapređenja strateške raspodele javnih sredstava. Projekat će se sprovoditi u dve faze i kroz unapred formirana partnerstva  između jedinica lokalnih samouprava.

Opštine Aleksinac, Varvarin i Medveđa će za potrebe projekta imenovati lica za svaku komponentu, a samim projektom će biti omogućeno zaposlenima iz ovih lokalnih samouprava da uzmu učešće u obukama u skladu sa akcionim planom.

Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić je nakon potpisivanja Memoranduma napomenuo da je ovim činom naša lokalna smouprava postala član jedne velike porodice u procesu reforme lokalnih finansija.

„Očekujemo da će se nakon ove edukacije kvalitet rada podići na viši nivo, a da će ostvarena saradnja sa Opštinama Aleksinac i Varvarin biti uspostavljena i u drugim sferama života i rada -naveo je Arsić.

Druga faza Projekta sprovodi se od 1. januara 2021. do 31. januara 2023. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*