Mesta za trafike data na javni uvid

trafike

Leskovac – Gradska uprava za urbanizam  i stambeno – komunalne poslove grada Leskovca, obaveštava građane i zainteresovana lica da je javni uvid Programa postavljanja manjih montažnih objekata – kioska na gradskom građevinskom zemljištu javne namene u Leskovcu.

Plan se može pogledati  danas do  15. aprila u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i stambeno – komunalne poslove grada Leskovca, u vremenu od 10 – 13 časova – kancelarija broj 6.

Eventualne primedbe i predloge u vezi Programa postavljanja manjih montažnih objekata – kioska na gradskom građevinskom zemljištu javne namene u Leskovcu, sva zainteresovana lica mogu dostaviti za vreme trajanja javnog uvida u kancelariji broj 2 Gradske uprave za urbanizam i stambeno – komunalne poslove grada Leskovca.

Sve potrebne informacije i obaveštenja  zatražiti u kancelariji broj 2 za vreme trajanja javnog uvida  u vremenu od 10 do 13 časova i na kontakt telefone: 016/212-774 i 063 / 757-88-71.