Najavljena rekonstrukcija vrtića u Lebanu

Na proleće iduće godine trebalo bi da počne rekonstrukcija i energetska sanacija dečijeg vrtića u Lebanu, u okviru projekta „Zelena prekogranična saradnja – bolje učenje kroz iskustvo“ koji finansira Evropska unija. O realizaciji ovog projekta danas su u Vizitorskom centru Teodora kod Caričinog grada, između ostalih, govorili Nenad Bogdanović, predsednik Opštine Lebane i Rosica Plackova, zamenica gradonačelnika Ćustendila, inače partnerskog grada u ovom projektu.

U okviru projekta „Zelena prekogranična saradnja- bolje učenje kroz iskustvo“ čija je ukupna vrednost 413 000 evra,  biće realizovana rekonstrukcija krova i energetska sanacija  objekta Predškolske ustanove „Dečija radost“ u Lebanu, izgradnja igrališta u dvorištu vrtića, ali i izrada ekološkog elaborata za pogranični region između Lebana i Ćustendila. Određene projekte aktivnosti biće usmerene i ka jačanju svesti kod dece o važnosti očuvanja životne sredine. Za rekonst5rukciju dečijeg vrtića u Lebanu biće uloženo oko 135 000 evra.

Na drugoj strani bugarski partneri planiraju izgradnju takozvanog centra za ekologiju, svojevrsnu učionicu u prirodi, u kojem će učenici pohađati nastavu tokom letnjih meseci. Izgradnja ovog centra planirana je u selu koje se nalazi dva kilometra od Ćustendila.

Nevena Zdravković direktorka Predškolske ustanove u Lebanu naglasila je ovom prilikom da je najavljena rekonstrukcija vrtića od veliko značaja za celu lokalnu samoupravau, s obzirom na to da je objekat izgrađen 1976. godine i da od tada nije bilo većih ulaganja u njegovu obnovu.

Vrtiću u Lebanu pohađa 156 deteta, a na listi čekanja za upis je još 86-oro mališana.

Zvaničan početak realizacije projekta „Zelena prekogranična saradnja- bolje učenje kroz iskustvo“ je maj ove godine, a rok za završetak svih aktivnosti je 24 meseca.