NASTAVLJENI RADOVI NA UREĐENJU SINKOVAČKOG KANALA

U Gornjem Trnjanu u toku su radovi na uređenju kanala, što je predviđeno operativnim planom odbrane od poplava.

Ovim povodm danas je održana konferencija za novinare na mestu izvođenja radova.

Radovi na Sinkovačkom kanalu sprovode se fazno počev od 2016. godine, na ukupnoj dužini od 5 475 metara i to na relaciji Donje Sinkovce, Gornje Sinkovce, Vlase. U ovoj godini izvedeni su završni radovi na ukupnoj dužini od 1700 metara.

Operativnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda, koje predstvaljaju zakonsku obavezu jedinica lokalnih samouprava, predviđene su aktivnosti na ukupno 28 lokacija u 26 katastarskih opština, a do sada je urađeno 11 lokacija.

Ukupna vrednost radova, koji se finansiraju iz budžeta grada Leskovca iznosi oko 6,5 miliona dinara.

Za uređenje Sinkovačkog kanala od 2016. do 2019. godine uloženo je 1 900 000  dinara. Pored samog kanala urađeni su i delovi bočnih-ulivnih kanala u Donjem Sinkovcu i Vlasu.