Nova Sigurna kuća u zgradi “Naše reči”

siguna kuca1

Leskovac – Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa direktorima: Centra za socijalni rad, Ustanove za odrasle i starije i Agencije za lokalni ekonomski razvoj potpisao je Ugovor o izgradnji sigurne kuće u Leskovcu.

Vrednost investicije je prema idejnom projektu dva i po miliona dinara, a radovi će, od početka izvođenja, biti završeni najviše za 100 dana.

Sigurna kuća za žrtve zlostavljanja, nasilja i trgovine ljudima će biti locirana u Mlinskoj ulici, u zgradi nekadašnje „Naše reči“ koja je u vlasništvu Centra za socijalni rad.

siguna kuca2

Tajnost lokacije nije sačuvana jer se nalazi u neposrednoj blizini Policijske uprave Leskovac sa kojom će sistem video nadzora biti direktno povezan  pa će eventualna intervenicja biti moguća za samo nekoliko minuta, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

Finansijski nosilac projekta je Grad Leskovac.

„Postoji početan dogovor da nam se, po završetku sanacije i adaptacije objekta, u opremanje objekta pridruži Fondacija B92, a očekujemo da se akciji pidruže i ugledni privrednici i društveno odgovorna preduzeća iz Leskovca. Sigurna kuća će imati 4 sobe za dnevni boravak, jednu kancelariju, kuhinju i kupatilo i moći će da primi do 15 osoba“ kazao je  gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović

siguna kuca3

Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u Leskovcu, u iznajmljenom prostoru, radi već desetak godina i bilo je utočište oko 200 žena. Iz gradske kase je samo tokom prošle godine izdvojeno milion i 152 hiljade dinara za zbrinjavanje žena koje su žrtve nasilja. Sigurna kuća biće ustanova regionalnog karaktera.

„Prema našim podacima preko Centra za socijalni rad, što konultacije, terapijski rad ili sam boravak u Prihvatilištu prošlo je više od stotinak žena. U samom Prihvatilištu boravilo je 35 žena što same što sa decom“ kazao je direktor Centra za socijalni rad Boban Ilić.

Projekat, koji je izradila Direkcija za urbanizam i izgradnju, predviđa sanaciju i  adaptaciju zgrade, rekonstrukciju krova i dobijanje Energetskog pasoša.

Stručnu i tehničku podršku daju Centar za socijalni rad i Ustanova za odrasle i starije u Leskovcu.