OPASNO! Nema para za deponovanje medicinskog otpada

m otpad 1

Leskovac – Leskovački Zavod za javno zdravlje  trenutno ima problem sa deponovanjem medicinskog otpada.

Naime, nakon prve godine (2011.)  sprovođenja projekta upravljanja medicinskim otpadom, kada je ova ustanova i dobila dozvolu od resornog ministarstva, u narednoj je Fond za zdravstveno osiguranje preuzeo je obavezu da finansijski isprati zdravstvene ustanove kada je tretman medicinskog otpada u pitanju.

Prve godine održivosti projekta za upravljanje medicinskim otpadom svih zdravstvenih ustanova sa područja koje pokriva, sem Opšte bolnice u Leskovcu koja ima svoja postrojenja za uništavanje medicinskog otpada, Zavod za javno zdravlje dobio je million dinara.

Međutim, održivost projekta u međuvremenu dovedena je u pitanje.

“Fond za zdravstveno osiguranje je našao solomonsko rešenje da promeni ugovor, nikoga ne pitajući. Upravni odbor je samoinicijativno doneo rešenje da se za upravljanje medicinskim otpadom relevantnim institucijama pokrije 20 posto troškova što pokriva samo izdatke utreoška goriva i električne energije za rad aparata. Zavod za javno zdravlje ne može da pokriva iz sopstvenih izvora celokupni iznos tretmana otpada. Nakon ovoga Zavod je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom,  potpisao ugovore sa zdravstvenim ustanovama sa teritorije Jablaničkog okruga koji imaju male količine medicinskog otpada ali sa najvećim proizvođačem – leskovačkim Domom zdravlja nije jer se njima treba da fakturiše 80 posto troškova” kaže direktorka ZZJZ, prim.dr Ivana Mitić.

m otpad 2

Dom zdravlja Leskovca godišnje proizvodi 10 tona medicinskog otpada.

Po kilogramu njegova ekonomska cena je 1,5 evra što na godišnjem nivou Dom zdravlja košta 15 000 evra.

To povlači sa sobom obavezu, shodno Zakonu o javnim nabavkama, da ova ustanova raspiše tender kako bi izabrao relevantnu ustanovu za deponovanje ove vrste otpada.

Ali kako nije u mogućnosti da plati ove usluge problem se usložnjava.

m otpad 3

Sa druge strane, pojavljuje se problem i sa Por Verner Veberom.

“Oni već naplaćuju odvoz i deponovanje komunalnog otpada po kvadratnom metru. Kako se on u zdravstvenim ustanovama smanjuje u Zavodu za javno zdravlje se povećava pa će nam Por Verner i Veber naplatu vršiti po duplom osnovu.Toga ne bi bilo da se obračun vrši po kubnom metro” kaže direktorka Mitić. 

Evidentno je da će ovaj problem u narednom periodu morati da se reši kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova ali i skladu sa zakonskim propisima.