Otvoren konkurs za zapošljavanje civila u kasarni u Leskovcu

Generalštab Vojske Srbije je raspisao javni konkurs za popunu tri mesta na neodređeno vreme u svojstvu civilnih lica u kasarni “Vojvoda Petar Bojović” u Leskovcu, navodi se u saopštenju za javnost Trećeg centra za obuku Vojske Srbije.

Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme raspisan je konkurs za građevinskog stolara, monter centralnog grejanja- zavarivač i rukovalac parnih kotlova sa ATK.

Uz prijavu za javni konkurs prilaže se i Original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano znanje, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, nadležnog organa MUP-a da nije krivično osuđivan kaznom zatvora, državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, original i overena kopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.

Za radno mesto rukovalac parnih kotlova  dokaz o položenom stručno ispitu.

Svi dokazi se dostavljaju u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika. Rok za podnošenje prijave je 4. septembar 2020. godine.

Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu i adresa na kojoj se podnosi prijava: Goran Biuk 016/249-379 i Dalibor Stanišić telefon 066/8711-959.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *