Po preporuci Zaštitnika građana MUP promenio način rada po podnescima građana

Po preporuci Zaštitnika građana, Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je svim organizacionim jedinicama izmenu dosadašnjeg načina rada po podnescima građana, koja podrazumeva da odluke na podnete zahteve treba da budu donete u formi upravnog akta, odnosno sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.

Zaštitnik građana je, po okončanju postupka kontrole rada Ministarstva unutrašnjih poslova u avgustu 2020. godine, uputio preporuku ovom ministarstvu da u daljem radu podneske građana kvalifikuje prema sadržini, primenom mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti i da odlučuje u zakonom propisanoj formi, imajući u vidu da u ranijem postupanju po zahtevima građana nije odlučivalo u formi upravnog akta.

MUP je obavestio Zaštitnika građana da je preporuku o izmeni načina rada uputio svim organizacionim jedinicama tog ministarstva, koje u sklopu svojih nadležnosti primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku radi dosledne primene u budućem radu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

POGLEDAJ KOMENTARE