Po uzoru na Leskovac i drugi gradovi u Srbiji počeli da čiste deponije

deponija 2

Miroševce – Prema podacima Gradske uprave za zaštitu životne sredine za 26 nedelja, koliko se realizuje akcija čišćenja nelegalno odloženog čvrstog komunalnog otpada, uklonjeno je preko 8 000 kubnih metara otpada.

I u jučerašnjoj akciji uklanjanja divlje deponije na području Mesne zajednice „Miroševce“ pored Gradske uprave za zaštitu životne sredine bile su angažovani i Komunalna policija, Por Verner i Veber i Javno komunalno preduzeće „Komunalac“.

Divlja deponija se nalazi u blizini jezera Barje, iz koga se ceo grad snabdeva vodom, kao i fabrike vode u Gorini što predstavlja posebnu ekološku tačku rizika.

Nečelnik Uprave za zaštitu životne sredine Žarko Bogatinović podsetio je, ovom prilikom, da Leskovac ima tri važna ekološka resursa – akumulaciono jezero Barje, Regionalna sanitarna deponija u Željkovcu i Centralno postrojenje za tretman otpadnih voda – koje je u izgradnji.

„ Mi ćemo u narednim godinama dobiti 88 kilometara nove kanalizacione mreže koju će koristiti 20 000 stanovnika u 24 naseljena mesta. Sve ovo govori da je lokalna samouprava tu da oslušne probleme građanja i reši ono što može kako bi se stvorila povoljna poslovna klima sa očuvanim ekološkim resursima koji će, između ostalog, privući investitore, a mnogima obezbediti radna mesta“ rekao je Bogatinović.

deponija 1

Ono što je značajno je podatak da su mnoge opštine i gradovi u Srbiji krenuli sa čišćenjem divljih deponija po uzoru na leskovačku aktivnost Uprave za zaštitu životne sredine, koja je pionirska u ovoj ideji.

„ Nastavićemo sa akcijom i u narednom periodu. Već imamo zahteve 17 mesnih zajednica za uklanjanje deponija na njihovoj teritoriji“ istakao je Bogatinović.

Za šest meseci, koliko akcija uklanjanja divljih deponija traje, zabeležen je samo jedan slučaj nelegalnog odlaganja smeća.