Povoljni krediti za poljoprivrednike

7

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima, na osnovu kojeg će krediti  sa rokom otplate od jedne do tri godine biti odobravani u dinarima bez valutne klauzule.

Reč je o kreditima sa rokom otplate od jedne do tri godine i sa grejs periodom do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate.

Ukupan iznos za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5 miliona dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.Jedan od osnovnih uslova je da poljoprivredno gazdistvno bude registrovano.

“Ministarstvo će u narednom periodu sklopiti ugovor sa komercijalanim bankama i videćemo za dvadesetak dana koje su to banke kod kojih će poljoprivrednici moći da dostave svoju dokumentaciju”, kaže direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac Bratislav Pešić.

Kamatna stopa je 4 procenta na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6 prosto za kredite plasirane u razvoj ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, cvećarstva i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

U poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi podsećaju poljoprivredne proizvođače da je poslednji rok za registraciju domaćinstava 31. mart.