Privremene mere u vlasotinačkom “Komunalcu”

vlasotince

Vlasotince – Zbog loše unutrašnje organizacije u poslovanju vlasotinačkog Javno-komunalnog preduzeća „Komunalac“ što, kako je ocenilo Opštinsko veće, može da ugrozi zdravlje građana, lokalna samouprava uvela je privremene mera.

Prema račima predsednika opštine Zorana Todorovića biće izvršena reorganizaciju preduzeća, a prava upravljanja i raspolaganja novačnim sredstvima biće ograničena.

Privremene mere uvedene su nakon usmenih i pismenih primedbi građana, kao i nakon višemesečnih napora lokalne samouprave da se stanje u ovom preduzeću popravi angažovanjem samih zaposlenih, istakao je predsednik Todorović.

On dodaje i da je broj zaposlenih u „Komunalcu“ dovoljan za nesmetano obavljanje svih delatnosti koje su poverene ovom preduzeću , ali da zbog loše organizacije to ne funkcioniše.