RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

vinarce kanalizacija

LESKOVAC – U Vinarcu su u toku radovi na postavljanju 1400 metara fekalne kanalizacione mreže vredni 9 miliona i 253 hiljade dinara. Rok za završetak ovog posla je 60 dana, a do sada je završeno 300 metara.

Odvođenje fekalnih i atmosfeskih voda u ovom selu planirano je separatnim sistemom istakao je prilikom obilaska radova u Vinarcu koje izvodi preduzeće Poslovnost iz Niša gradonačelnik Goran Cvetanović i dodao da sada odvođeneje otpadnih voda nije bilo rešavano kako predviđaju sanitarni propisi već izgradnjom velikog broja ponirajućih septičkih jama.

Gradonačelnik Leskovca potom je obišao radove na uređenju atarskog puta u katastarskoj opštini Vinarce koji kreće od sela u pravcu bivšeg vojnog magacina do regionalnog puta Leskovac Niš ukupne dužine tri kilometra.Vrednost ovog posla je 622 hiljade dinara, a procena je da ovaj atarski put pokriva površinu od blizu 200 hektara oranica.