LESKOVAC – Za potrebe pogrebne službe  subvencijoma  od tri miliona dinara iz gradskog budžeta nabavljeno je novo pogrebno vozilo , kažeVladimir Sinadinović direktor leskovačkog Komunalca. Vozilo je oprmljeno najmodernijom opremom za smeštaj i prevoz posmrtnih ostataka. Sada će pogrebna služba  JKP „Komunalac“ moći da pruža usluge prevoza kako u Srbiji tako i u zemljama u okruženju.  Rešen je i problem kapaciteta zemljišta za grobne parcele.

Potporni zid na Svetoilijskom groblju uz Jajinski put, koji je tu postavljen pre nekoliko godina kako bi zaustavio klizište, za sada je u dobrom stanju.

Pogrebna  služba Javo komunalnog preduzeća Komunalac radi 24 časa svakog dana u godini.