SEDNICA SKUPŠTINE GRADA

gradska-skupstina-15-septembar-novo

Odbornici su odlučili da preduzeću „Parking sistem i garaže – Metroparking jug“ dostave na potpisivanje Aneks ugovora o obavljanju komunalne delatnosti o održavanju javnih prostora za parkiranje i rešenje stacionarnog saobraćaja na teritoriji grada, po kome će  ovo preduzeće plaćati mesečnu nadoknadu lokalnoj samoupravi  i to u visini 30% od prodatih parking karata i SMS- poruka za parkiranje. Metroparking jug biće  u obavezi da u sledećoj godini izgradi nova javna parkirališta na javnim površinama unutar nekoliko stambenih blokova u gradu, rekonstruiše raskrsnice i pešačke površine, kao i da krene u prvu fazu izgradnje javne garaže.

Odbornici leskovačke gradske skupštine usvojili su  odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja Agencije za lokalni ekonomski razvoj, Javno komunalnih preduzeća Komunalac i Grdelica i Javnog preduzeća Direkcija za urbanizam i izgradnju grada Leskovca.

ALER će moći da računa na dodatnih preko 26 miliona dinara, više od 14 miliona iz rebelansa gradskog budžeta i 11 na osnovu uštede zbog smanjena platnog fonda.

Leskovačkom Komunalcu je  rebalansom budžeta odobrena suma od preko 6 miliona dinara u delu prihoda vezanih za zoohigijensku službu, a Javno komunalnom preduzeću Gredlica od tri miliona dinara kao nadoknadu za sanaciju štete nastale od elementarnih nepogoda i realizaciju aktivnosti predviđenih Operativnim planom i programom održavanja javne higijene u Grdelici i Predejanu.