STRUČNA PRAKSA ZA TRINAESTORO MLADIH VLASOTINČANA

U okviru programa stručne prakse, koji sprovode Opština Vlasotince i Nacionalna služba zapošljavanja, danas je osam  poslodavaca potpisalo ugovore sa  trinaestoro  lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program je odobren za devet kandidata za visokom stručnom spremom, dva sa višom i dva sa srednjom stručnom spremom.

„Ovo je rezultat  Sporazuma koji su potpisali opština  Vlasotince i leskovačka Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje – rekao je prilikom potpisivanja predsednik opštine Vlasotince Zoran Todorović. On je dodao da je reč o realizaciji lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2019. godini, u kome je predviđeno da budu sprovedene tri mere aktivne politike zapošljavanja – organizovanje javnih radova, dodela subvencija poslodavcima za zapošljavanje teže zaposlivih kategorija na novootvorenim radnim mestima i sprovođenje stručne prakse.

Todorović je ovom prilikom  ponovio da je Nacionalna služba za zapošljavaje Opštini Vlasotince bitan partner u sprovođenju ovih mera, i izrazio nadu da će svi mladi ljudi dobiti i stalno radno mesto, a neki od njih možda i započnu sopstveni posao.