STUDIO “BEYOND ENGLISH” MESTO GDE SE ENGLESKI UČI KROZ IGRU I ZABAVU

Studio za strane jezike, prevođenje i ostalo obrazovanje “BEYOND ENGLISH”, je mesto u kojem se akcenat stavlja na usvajanje stranog jezika kroz kontekst, mesto gde strani jezik nije krajnji cilj, već sredstvo pomoću kojeg se dolazi do novih saznanja o svetu koji nas okružuje, ali i o nama samima, kažu profesori i predavači ove, savremene škole engleskog jezika u Leskovcu.

Pored bogate ponude kurseva stranih jezika za najrazličitije uzraste i nivoe znanja, u ponudi su i dramske radionice, radionice za razvijanje veštine čitanja i razumevanja pročitanog. Posebna pažnja usmerena je ka deci koja sa zadovoljstvom i kroz igru prihvataju novi jezik i otkrivaju ove veštine.

Celovit razvoj ličnosti, razvijanje ličnih veština i talenata, kreativnosti i kritičkog mišljenja, takođe su neki od ciljeva zaposlenih u ovoj školi, a još jedan od benefita polaznika studija za strane jezike  su međunarode sertifikovane Kembridž diploma.

Upis u studio stranih jezika “BEYOND ENGLISH” praktično traje tokom čitave godine.