SUTRA AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca,  obaveštava građane i pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.

Zamagljivanje će se obavitii u petak 23.  avgusta sa početkom u  19 časova.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.