Sutra dospeva na plaćanje akontacija poreza na imovinu

Odeljenje za finansije grada Leskovca, Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva na plaćanje sutra 14. novembra.

Iz ovog odeljenja pozivaju poreske obveznike da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije izmirena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.