Svako treće i četvrto dete ima pravo na besplatan vrtić

djecji vrtic ciciban

Leskovac – Roditelji trećeg i četvrtog deteta, njih 50 – oro, koji koriste usluge Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ u Leskovcu, a koji su krajem prošle godine podneli dokumentaciju i dobili rešenje kojim se priznaje pravo na potpuno regresiranje troškova boravka dece u vrtiću, bili su iznenađeni kada su od Predškolske ustanove dobili opomenu da plate troškove boravka za januar mesec.

Većina njih ogorčena je na to što na vreme nisu obavešteni da moraju da ponovo vade i podnesu svu dokumentaciju ali sa druge strane u Predškolskoj ustanovi kažu da na samom rešenju jasno piše rok na koje je oročena ova olakšica.

Leskovčanin Ivan Jović, kako sam kaže, 14 i po godina koristi usluge Predškolske usatanove jer ima tri devojčice od kojih je sada najmlađa u vrtiću „Lane“.

On kaže da roditelji koji imaju troje ili četvoro dece od ustanove nisu dobili nikakvu zvaničnu informaciju ni nakon odluke Grada o potpunom regresiranju troškova, a posebno su bili iznenađeni saznanjem da moraju da plate račune za januar i februar tekuće godine.

-Slučajno sam saznao, tokom neobaveznog razgovora, da moram nanovo da vadim i dostavljam izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu da je dete upisnao u vrtiću i još nekoliko dokumenta kako bi ostvario ovo pravo. Ne razumem! Sve to već imaju u arhivi. A da ne govorim o tome da nas niko nije obavestio da moramo da obnovimo zahtev za regresiranje. Ne vidim razlog da se na oglasnoj tabli ustanove ne nađe i jedno ovakvo obaveštenje ako već ima prostora i vremena da se roditelji obaveštavaju o eventualnom učlanjenju u plesnu školu, kaže roditelj Ivan Jović.

Direktorka Predškolske ustanove Jasmina Anđelković Đorđević kazala je da na svakom rešenju piše rok do kada je oročena ova olakšica i da je obaveza ustanove samo da izda potvrdu da dete pohađa neki od vrtića ili da ima slobodnog mesta za ono dete koje to tek počinje, a da se sva neophodna dokumentacija dostavlja Službi za poslove društvene brige o deci.

Načelnik te Službe Branislav Blagojević kaže da su roditelje o tome da moraju ponovo da podnesu dokumentaciju obavestili preko oglasnog bloka Televizije Leskovac.

Kako je Uprava za društvene delatnosti Grada u saradnji sa Službom za poslove društvene brige o deci evidentirala problem vremenskog ograničenja prava na finansijsku podršku porodicama sa tri i više deteta na sednici Skupštine grada u decembru došlo je do ispravke ove odluke.

-Na sednici Skupštine Grada, održanoj 17. i 18. decembra dali smo predlog odluke, koji je i usvojen, da finansijska podrška porodici sa troje i više dece ne bude vremenski limitirana i da bude trajnog karaktera. Postojao je i problem sa majkama porodiljama koje nisu mogle da ostvare pravo na pomoć koju grad daju u cilju pospešivanja nataliteta jer su se udale u Leskovcu i nisu mogle da dostave potvrdu o mestu prebivališta. Novom odlukom izmenjen je taj član koji se odnosi na prebivalište tako da jednokratnu finansijsku pomoć može da ostvari i majka porodilja ukoliko 6 meseci pre rođenja deteta živi na području grada Leskovca, kazala je načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti Suzana Stanković Ilić.

U Službi za poslove društvene brige o deci kažu da roditelji koji su dobili račune od strane Predškolske ustanove mogu da ulože žalbu Gradskom veću.