Sve više mladih živi u staračkom domu

staracki dom 22

Leskovac – Nekadašnji starački dom, sada Ustanova za statije i odrasle, uspela je da za poslednjih godinu dana ponovo popuni svoje kapacitete, a traži se čak i mesto više, i to zahvaljujući nesebičnim angažovanjem ljudi koji tamo rade.

Međutim, statistika nažalost potvrđuje da usluge ove ustanove sve češčće ne koriste naši stariji sugrađani već ljudi u srednjim godinama i mlađi.

„Ova Ustanova trenutno broji 180 korisnika od čega je 120 nepokretnih. Polovinu njih čine ljudi koji su u srednjim, četrdesetim godinama starosti ili pedesetim, nepokretni ili teško bolesni o kojima porodica i bliža familija ne mogu da brinu. Najčešće usluge od ove ustanove traže oboleli od raka“ kaže za n ašu televiziju direktorka ove ustanove Gordana Savić.

staracki dom 2

Ustanova za starije i odrasle u Leskovcu će u toku ove godine dobiti Dnevni boravak za oko stotinak korisnika.

Kako je najavila direktorka ove ustanove, Gordana Savić, dnevni boravak bi trebalo da krene sa radom u septembru ove godine, kada će nekadašnji starački dom biti priključen na gradski toplovod.

Sa druge strane, Ustanova za starije i odrasle dobila je 6 miliona dinara preko projekata za nabavku medicinske signalizacije, kao i za obnovu kotlarnice, kako bi mogla da dogreva svoje prostorije u najhladnijim zimskim danima.

Ustanova za starije i odrasle u prošloj godini uspela je da obnovi ležajeve i dušeke za sve korisnike, da zameni sve itisone, zavese i posteljinu.

Potpuno je preuđereno devet od 27 apartmana, rešen je problem smećare, sređen park i izvršena je adaptacija magacina životnih namirnica.