U USLUŽNOM CENTRU OMOGUĆENO PLAĆANJE ELEKTRONSKIM PUTEM

Građani koji koriste usluge Uslušnog centra u Leskovcu, ubuduće će moći da administrativne takse, naknade i…