Gradski i prigradski prevoz počinje od 8. maja, kakve su obaveze prevoznika i korisnika

Od 8. maja gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Leskovca počeće sa radom, a na…