ZAVRŠENA „METAMORFOZA“

Nikola Voštinović za ulogu Donalda Milera, Jug Đorđević za režiju predstave „Sumnja“ kraljevačkog pozorišta i Isidora…