GENOCID: Prskanjem voćnjaka ubijeno na hiljade pčela!

Prijave protiv nesavesnih voćara su podnete, a inspekcija je izvršila kontrolu.