Raspisan javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima

Grad Leskovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao Javni poziv…

POMOĆ ZA IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i ove godine obezbedio je sredstva za pomoć porodicama…