Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi polisu putnog osiguranja sa najvećim stepenom pokrića na tržištu

Koliko god pažljivo planirali letnja putovanja, teško je predvideti iznenadne bolesti, prehlade ili povrede. Ipak, postoji…