Pazite točkove i glavu od udarnih rupa na asfaltu!

Pre samo dva dana mladić na motoru naleteo je na ovu rupu i pao. Samo je…