Na Zelenoj zoni u toku izgradnja sabirnog šahta od plastičnog materijala za prikupljanje atmosferske vode

U Zelenoj zoni u toku su radovi na postavljanju dela cevovoda i atmosferske kanalizacije. Zanimljivo je…