Na Zelenoj zoni u toku izgradnja sabirnog šahta od plastičnog materijala za prikupljanje atmosferske vode

U Zelenoj zoni u toku su radovi na postavljanju dela cevovoda i atmosferske kanalizacije. Zanimljivo je i to što se, istovremeno, vrši izgradnja sabirnog šahta, prvog u Leskovcu od plastičnog materijala.

Sabirni šaht koji prikuplja svu atmosfersku vodu sa područja Zelene zone, dimenzija je tri i po puta četiri i po metra i visine 7,3 metara. Na dubini od 2,6 metra, uz sabirni šaht dograđuje se još jedan za smeštaj armature i pumpi za prepumpavanje vode.

U okviru ovog posla radi se i deo atmosferske kanalizacije u dužini od 115 metara i saobraćajnica u dužini od 380 metara.

Izvođenje ovih radova počelo je 14. oktobra, a po ugovoru trebalo bi da traju 60 kalendarskih dana. Prema rečima Ljiljane Mihajlović do sada sve teče po planu i posao bi trebalo da bude završen u predviđenom roku.Izvođač je firma „Perica Jović AB kop“ iz Vlasotinca.