Grad Leskovac i Opština Medveđa unapređuju sistem upravljanja ljudskim resursima

Grad Leskovac i Opština Medveđa nalaze se među 50 lokalnih samouprava u kojima se unapređuje sistem…