Grad izmirio obavezu po osnovu projektnog sufinansiranja projekata iz oblasti socijalne zaštite

Udruženjima iz oblasti socijalne zaštite koja su pravo na sufinansiranje iz budžeta Grada Leskovca ostvarila putem…

JOŠ 15,5 MILIONA DINARA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, uručio je 38 ugovora organizacijama i udruženjima za projekte iz oblasti socijalne…