Junska klasa vojnika položila zakletvu

Zakletvu položilo 148 vojnika na dobrovioljnom služenju vojnog roka i 4 profesionalna vojnika ženskog pola.