TVRDNJE DEMOKRATA NISU ISTINITE

16.12. Gradsko vece 1

Načelnik gradske uprave za finansije Dalibor Tričković demantuje tvrdnje Demokratske stanke da je za isključenje struje ovoj stranci u Leskovcu kriva lokalna samouprava koja duguje novac Demokratskoj stranci po osnovu Zakona o finansiranju političkih partija.

 

Podpredsednik Gradskog odbora DS Saša Sojanović je rekao da je u prostorijama ove stranke isključena struja I da oni ne mogu da je plate jer lokalna samouprava duguje ovom odboru pola miliona dinara.

Tričković tvrdi da se demokratama ne duguje I taksativno navodi uplate Demokratskoj stranci od 2013 godine.

 

„Tokom 2013 uplaćeno je Demokratskoj stranci 978.874,80 dinara kao obaveza iz 2013. godine.

 

U 2014. godini ukupno je prebačeno 1.031.399,70 dinara i to   88.988,70 dug za 2013. godinu i 942.411,00 dinara za 2014, godinu.

 

Početkom jula 2015. godine uplatili smo 215.848,00 dinara po osnovu dela obaveze iz 2015. godine, tako da su tvrdnje da grad duguje Demokratskoj stranci 500 000.00  dinara netačne i zlonamerne.

U vreme kada je gradonačelnik bio Slobodan Kocić, nijednoj političkoj stranci nije bio uplaćen ni jedan jedini dinar“ navodi  načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.