UREĐENA JAVNA POVRŠINA U PEČENJEVCU, SUTRA ISTA AKCIJA U GORNJEM STOPANJU

 Akcija čišćenja divljih deponija i uređenja zelenih površina koju gradske komunalne službe sprovode svakog vikenda, nastavljena je danas  u Pečenjevcu, gde je uređen prostor oko stadiona Fudbalskog kluba Pečenjevce.

Radnici  Javno- komunalnog preduzeća Komunalac, Kompanije Por Verner i Veber, komunalne policije i Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca, u saradnji sa meštanima ovog sela završili su poslove i na uklanjanju rastinja i iznošenju otpada i u blizini seoskog groblja.

Akcija uređena zelenih površina, i saniranja manjih divljih deponija biće nastavljena sutra , kada će se ovi poslovi obavljati kod stadiona u Gornjem Stopanju.