USVOJEN IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA ZA PRVIH 6 MESECI

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za prvu polovinu ove godine, prema kojem su u ovom periodu izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od milijarde 684 miliona, 121-e hiljade 862 dinara. Ostvareni prihodi i primanja, kao i preneta neutrošena sredstva ostvareni su u iznosu od jedne milijarde, 757 miliona, 487 hiljada, 433 dinara.

Rashod koji je značajno odstupio sa izvršenjem od planiranog je iznos od 97 miliona 310 hiljada 680 dinara, a obuhvata novčane kazne i penale po rešenju sudova, kao posledica tužbi,  po osnovu eksproprijacije imovine, ujeda pasa lutalica, troškova radnih sporova radnika, sudskih i advokatskih usluga.

Gradski većnici usvojili su i tromesečni izveštaj za drugi kvartal o praćenju rada javnih i javno komunalnih preduzeća, za prvu polovinu ove godine.

Na ovoj sednici Gradskog veća, između ostalog, usvojen je izveštaj komisije o toku javne rasprave o zahtevu za izgradnju dva parka za pse u kojem je zaključeno da predložene lokacije – park Devet Jugovića i park pored stadiona Dubočica nisu prihvatljive, ali da je gradu potreban jedan ovakav objekat. Gradonačelnik Cvetanović predložio j eda se park izgradi na prostoru pored Tekstilne škole. Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojena su i četiri predloga rešenja kojima s eprihvataju zahtevi građana za naknadu nematerijalne štete nastale usled ujeda pasa lutalica u iznosu od po 40 hiljada dinara, odnosno 55 za jedno maloletno dete. Odobren je i zahtev Turističke organizacije Leksovca za sredstva u iznosu od 360 hiljada dinara za organizaciju snimanja emisije „Najlepše narodne pesme-RTS karavan“ koja će  biti održana petog septembra. Gradonačelnik Cvetanović predložio je predsedniku Skupštine da se zasedanje skupštine grada održi šestog septembra.