Za pet dana u Policijskoj upravi Leskovac građani predali više od 150 komada različitog oružja i preko 10.000 komada municije

Od ponedeljak 8. maja, kada je počela akcija predaje nelegalnog oružja i municije, u Policijskoj upravi Leskovac, koja pokriva celi Jablanički okrug, predato je više od 150 komada različitih vrsta oružja i više od 10 hiljada komada municije.

Odziv građana na teritoriji okruga je dobar, istakao je za našu televiziju, Tomislav Ilić, načelnik Policijiske uprave Leskovac.

Podsetimo, akcija pre­da­je ne­le­gal­nog oruž­ja MUP-u Sr­bi­je po­če­la je 8. maja, a gra­đa­ni mogu sve do 8. juna da osta­ve u najbližoj Policijskoj upravi pu­ške, pi­što­lje, eks­plo­ziv­ne na­pra­ve.

Svi ko­ji po­se­du­ju ne­re­gi­stro­va­no oruž­je i pre­da­ju ga do ovog ro­ka ne­će kri­vič­no od­go­va­ra­ti, ni­ti će sno­si­ti bi­lo ka­kve po­sle­di­ce. Ni­ko ih u po­li­ci­ji ne­će pi­ta­ti oda­kle im to na­o­ru­ža­nje i ne­će mo­ra­ti da do­ka­zu­ju njego­vo po­re­klo.

Iz Policijske uprave Leskovac ovom prilikom su uputili apel građanima da nastave sa predajom nelaglnih oružja i municija,  što će rezultirati poboljšanjem bezbednosti građana na teritoriji Jablaničkom okrugu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *