Aktavis na silu kupio akcije i ugasio akcionare?

udruzenje penzionera

Leskovac – Društvo manjinskih akcionara Zdravlja sinoć je zvanično prestalo sa radom.

Ova odluka doneta je na redovnoj godišnjoj skupštini društva jer je Kompanija Aktavis po sili zakona otkupila akcije manjinskih deoničara.

’’ Pokušali smo za ovih deset godina od kada je društvo manjinskih akcionara Zdravlja osnovano da ukažemo da su radnici i manjinski akcionari oštećeni prilikom prodaje firme. Čak smo i kod nadležnog odbora Narodne Skupštine republike Srbije uspeli da izdejstvujemo da se pokrene postupak preispitivanja ove privatizacije ali na našu žalost na tome se i stalo’’  istakao je predsednik manjinskih akcionara Zdravlja Siniša Petrović.

Ovom prilikom skromno je obeležena i 60-to godišnjica od osnivanja fabrike Zdravlje.