Budućnost je u poljoprivrednoj proizvodnji

unnamed (5)

Leskovac – U organizaciji Stručnog veća prehrambenog smera leskovačke Poljoprivredne škole učenici završnih razreda osmogodišnjih škola grada posetili su ovu obrazovnu ustanovu i bliže se upoznali sa obrazovnim potencijalima prehrambenog smera.

Bez hrane se ne može. Ona koja se koristi za ljudsku upotrebu mora da bude zdrava i kvalitetna, a da bi bila takva mora da zadovolji mnoge uslove i standarde. O zdravoj ishrani učenicima osnovnih škola Josif Kostić, Vuk Karadžić, Svetozar Marković, Trajko Stamenković i Kosta Stamenković, u okviru aktivnosti „Otvorena vrata“ govorila je profesor Poljoprivredne škole Zorana Đorđević, a o organskoj hrani Vesna Stojiljković.

-Kako je razvoj grada, između ostalog, baziran i na razvoj poljoprivredne proizvodnje za šta leskovačka kotlina ima i te kakav potencijal, opstanak pojedinih smerova u Poljoprivrednoj školi i edukacija mladog kadra je i te kako od velike važnosti. Dan otvorenioh vrata organizovan je upravo sa ciljem da se svršenim osnovcima ukaže na to da pohađanje ove škole predstavlja mnogo više od gajenja kultura na ekonomiji, kazala je predsednica Stručnog veća prehrambenogh smera Vesna Marković.

Prehrambeni smer je sasvim logična prethodnica i baza pre svega Tehnološkom fakultetu.Sa druge strane učenici koji završe neki od smerova ovog obrazovnog profila imaju mogućnost brzog zapošljavanja ali i pokretanje sopstvenog privatnog biznisa.