ČLANOVI MESNIH ZAJEDNICA PROTIV PREDLOŽENIH LOKACIJA ZA IZGRADNJU PARKOVA ZA PSE

Stav mesnih zajednica Kosta Stamenković i Moša Pijade je da se ne slažu sa izgradnjom parkova za pse na teritoriji koju je predložio inicijativni odbor. Reč je o parku Devet Jugovića i prostoru pored stadiona Dubočica.


Jedan od predloga koji se mogao čuti na današnjoj raspravi je da se umesto parka pored stadiona Dubočica, psima omogući ograđeno šetalište na zapuštenom prostoru pored škole 11. oktobar.

Takođe je istaknuto da već ako treba da se bira između starijih ljudi i male dece koji mahom koriste taj park i pasa, žitelji mesne zajednice Kosta Stamenković biraju ove prve.


Iz inicijative za izgradnju dva parka predlažu da se napravi zajednički dogovor oko lokacije koja bi predstavljala najbolje rešenje.
Komisija za sprovođenje javne rasprave o inicijativi za izgradnju dva parka za pse, nakon zasedanja svoju odluku saopštiće Gradskom veću.