Cvetanović: Raskidi ugovora na sledećoj sednici Gradskog veća

gradsko vece 4

Leskovac – Po onome što je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović najavio naredna sednica Gradskog veća, koja će biti održana sledeće sedmice, daće epilog višegodišnjoj priči oko otvaranja Koledža u Leskovcu jer će članovi Veća razmatrati predlog odluke o raskidu ugovora  o zakupu Doma Vojske Srbije.

Na dnevnom redu će se naći i predlog raskida Ugovora izumeđu grada i Firme “Red ket” u Grdelici.

Na sednici Gradskog veća usvojene su odluke o izboru projekata iz oblasti sporta i socijalne zaštite koji će biti finansirani ili sufiunansirani iz gradskog budžeta uprvih šest meseci tekuće godine.

Za oblast sporta pristigao je 101 projekat od kojih su tri odbačena zbog nepotpune dokumentacije, a za realizaciju preostalih 98 biće izdvojena 22 miliona dinara iako je ukupan iznos potraživanja iznosio preko 53 miliona.

Kada je u pitanju socijalna zaštita Grad će finansijski podržati realizaciju 15 projekata u ukupnom iznosu od skoro osam miliona dinara.

Na sednici veća usvojen je i predlog izmene i dopune Plana nabavke dobara, usluga i radova za 2014. godinu. Kako je načelnik Uprave za javne nabavke Zoran Novaković rekao, iako je Skupština ovaj plan usvojila u decembru 2013. godine, pojavila se potreba za nabavkom dobara koja nisu obuhvaćena planom.

-Gradska uprava za društvene delatnosti iskazala je potrebu za nabavkom električne energije zas 23 osnovne i 12 srednjih škola na teritoriji Grada Leskovca. Sredstva u iznosu od 19 miliona 283 hiljade dinara, sa PDV- om, su obezbeđana u budžetu pa se ukazala potreba za preraspoređivanjem plana nabavki iz dela usluga u deo dobra, načelnik Uprave za javne nabavke Zoran Novaković.

Usvojen je izveštaj o radu Stambene agencije za 2013. i Plan rada za tekuću godinu.

Najveće interesovanje članovi veća pokazali su za dinamiku aktivnosti vezanih za izgradnju zgrade u Vlajkovoj ulici.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su izveštaji o radu za 2013. i Programi rada za tekuću godinu pojedinih gradskih uprava.