Deponija u Kumarevu će se čistiti dve nedelje

deponij 2

Kumarevo – Radnici Komunalca, Vodovoda, Por Werner Webera i komunalne policije, juče su u nastavku akcije na čišćenju divljih deponija, koju organizuje gradska Uprava za zaštitu životne sredine, a sa čijom se realizacijom počelo pre dvadeset radnih nedelja počeli sa rasčišćavanjem smetlišta u Kumarevu.

Na inicijativu Saveta ove mesne zajednice krenulo se sa čišćenjem deponije koja se nalazi u blizini fudbalskog igrališta u ovom mestu.

Zbog velikog obima juče je očišćen samo jedan deo divlje deponije sa koje je na sanitarnu deponiju Željkovac prevezeno oko 300 kubnih metara uglavnom građevinskog otpada.

deponij 1

Predsednik Mesne zajednice Kumarevo Bratislav Živković, uputio je ovom prilikom molbu svim meštanima i apel da ne odlažu otpad na mesta koja za to nisu predviđena.

Načelnik gradske Uprave za zaštitu životne sredine Žarko Bogatinović rekao je ovom prilikom da je cilj da se u ovoj ekološkoj akciji očiste sve divlje deponije na području grada kao i da će visoke novčane kazne sigurno uticati da se na očišćenim prostorima ne stvaraju nove deponije.

On je ovom prilikom istakao da je akcija uklanjanja divljih deponija postigla željeni efekat i da je zahvaljujuđi tome ovih dana veliki broj mesnih zajednica zatražio pomoć Uprave za zaštitu životne sredine.

Akcija čišćenja se nastavlja narednog vikenda na istoj lokaciji kada će ostatak smetlišta u Kumarevu biti kompletno očišćen a tom prilikom biće sanirana i divlja deponija koja se nalazi u neposrednoj blizini groblja u ovom mestu.