DS: Gradski funkcioneri potrošili 326.000 evra na službena putovanja!

Carli

Leskovac – Leskovačke demokrate tvrde da su službenici lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom samo u prošloj godini na ime troškova putovanja u zemlji i inostranstvu kao i reprezentacija zapravo potrošili 326 hiljade evra.

Kako je rečeno na današjoj konferenciji za novinare u Demokratskoj stranci, prava računica  je izvedena na osnovui Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Grada Leskovca za 2013. godinu, sačinjenog od strane nezavisne revizorske kuće.

Demokrate sada očekuju od funkcionera SNS-a da vrate, kako tvrde, proitivzakonito prisvojeni novac građana Leskovca, a da odgovorna lica odmah budu kažnjena.

“Ukupni troškovi putovanja su 169 hilajda, ali ako dodamo gorivo oza koje je utrošeno 81 hiljada i reprezentaciju 76 hiljada, to je ukupno neverovatnih 326 hiljada evra” izračunao je Saša Stojanović, poverenik Gradskog odbora DS-a.

U Gradskom odboru DS-a ističu da je skandalozno i to da je Gradsko veće Leskovca i pored toga što su ovlašćeni revizori ukazali na neregularno isplaćivane dnevnice funkcionera, usvojilo revizorski izveštaj uz zaključak da je “sve u redu”.

U izveštaju revizora koji je kontrolisao finansijski izveštaj Grada za 2013. godinu, navodi se da je je prilikom revizije putnih naloga zaposlenih u gradskim službama i javnim preduzećima kontrolisano 15 putnih naloga u zemlji i 5 u inostranstvu i utvrđeno da ni na jednom nalogu nema potpunih izveštaja o službenom putu i o svrsi putovanja.

Takođe,kako stoji u izveštaju revizora,  od 15 kontorlisanih putnih naloga, u 11 slučajeva isplaćena je puna dnevnica ili pola dnevnice, iako prema vremenu provedenom na službenom putu nije sledovalo puna, odnosno pola dnevnice.

“Dakle, može da se zaključi da su funkcioneri SNS-a putovali nepozvani, uzimali devizne dnevnice bez položenih računa, i ono što je najgore, bez kopija pasoša koje potvrđuju da li su uopšte putovali ili su samo podigli pare za sebe ili za svoju stranku” naveo je Stojanović.

A i da su se desila sva ta putovanja, dodaje Stojanović, postavlja se pitanje gde su onda realna radna mesta obećana građanima i potencijalni strani investitori sa kojima se na tim putovanjima i razgovaralo.