DS

''Brojao sam do 295 hiljada evra i ne znam odakle je ova razlika, mada je moguće da su ukalkulisani i putni troškovi zaposlenih. Ceo ovaj trošak napravilo je 1800 službenika iz lokalne administracije i 40 institucija, kao što su ustanove u kulturi kojih je 13, Turistička organizacija i Direkcija za urbanizam i izgradnju'' Opširnije
Za sada je, prema mišljenju demokrata, izvesno da su za loš izborni rezultat delom zaslužni negativna medijska kampanja, kao i formiranje Nove demokratske stranke. Takođe, treba uzeti u obzir da se radi o rezultatima republičkih, a ne lokalnih izbora. Opširnije