Dug za doprinose i preko milion dinara

poljoprivrednici

Leskovac – Krajem prošle godine filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Leskovcu podneto je 700 zahteva za prestanak svojstva osiguranika poljoprivrede.

U najvećem broju slučajeva razlog su  opomene koje je Poreska uprava uputila poljoprivrednim osiguranicima zbog neizmirenih višegodišnjih obaveza za doprinose jer je, nekima od njih, ona dostigla i milionski iznos.

Iako se do sada nikada nije dogodilo da Poreska uprava prinudno naplati ovo dugovanje uznemirenost kod poljoprivrednih osiguranika je velika.

Na teritoriji filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ima preko 8 hiljada poljoprivrednih penzionera.

Oni su uplaćivali doprinose i po sticanju uslova: određene godine života i najmanje 15 godina plaćenog staža otišli u penziju. Međutim, ono što nije od doprinosa plaćeno Fond rešenjem preostali dug otplaćuje odbijanjem jedne trećine penzije.

– Usled smri korisnika poljoprivredne penzije taj dug se ne nasleđuje. Tog duga više nigde nema. Bitno je i to da do sada nikada nismo imali situaciju da Poreska uprava prinidno naplati dug nastao po osnovu neizmiriovanja ovih obaveza. Kako je to, ipak, u nadležnosti Poreske uprave ja se ne mogu izjašnjavati da li će taj dug biti na neki način naplaćen, kazala je direktorka leskovačke filijale Marina Manojlović.

pio

Do danas se propisi, koji su važili u periodu vanrednog popisa stanovništva: 1986. i 1997. godine, a po kojima su svi članovi poljoprivrednog domaćinstva i njihovi nosioci koji nisu bili u radnom odnosu ili na školovanju, popisani kao poljoprivredni osiguranici, nisu izmenili.

Za one koji u međuvremenu nisu stekli neki od uslova za istupanje iz poljoprivrednog osiguranja obaveze po pitanju uplate  doprinosa za penzijsko i invaliudsko osiguranje gomilale su se i za mnoge one su  dostigle i milionski iznos.

Kako je objasnila direktorka filijale Fonda PIO – a u Leskovcu Marina Manojlović prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju postoje određene olakšice da se, na primer, počev od 1. januara 1996. godine do 31. 12. 2003. mogu koristiti pravna sredstva poput mirovanja osiguranja i svojstva osiguranika poljoprivrednika i samo za taj period poljoprivrednici ne moraju da se duže poljoprivrednim osiguranjima.

Ili, oni koji su imali zdravstvenih problema, a lekarska komisija u Fondu utvrdi da zbog bolesti nisu mogli da se bave poljoprivredom.

Do najviše pet godina poljoprivredni osiguranici mogu imati mirovanje svojstva, ali nikako uzastopno.

-Na žalost, nema mnogo instrumenata da Fond PIO može da omogući prestanak svojstva takvim osiguranicima. Međutim, mi smo i u tim situacijama, kada stranka dođe, predlagali da, ukoliko smatraju da ima dokaza kojim mogu da dokažu razvrgnuće ekonomske zajednice ili da neki od članova mogu da istupe iz osiguranje, podnesu zahtev za prestanak svojstva osiguranika poljoprivrede. Imali smo oko 700 takvih zahteva krajem prošle godine zbog opomena ali i zdravstvenog osiguranja, kazala je Marina Manojlović.  

Članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju da budu poljoprivredni osiguranici ukoliko žele da overe zdravstvenu knjižicu jer više ne mogu da overu izvrše preko supružnika kao nosioca osiguranja koji je u radnom odnosu.