Dve gradske škole u dugovima do guše!

11 oktobar

Leskovac – Od 64 osnovne i srednje škole u Srbiji, koje su u višemilionskoj blokadi, među prvih deset su i dve srednje škole iz Leskovca.

Prema podacima Narodne banke Srbije Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11.oktobar“ u blokadi je za preko 16 miliona dinara, a Škola za tekstil i dizajn  za preko tri miliona.

Međutim, realna situacija je daleko teža i komplikovanija od prikazane.

Naime, dug Škole za osnovno i srednje obrazovanje „11.oktobar“ dostigao je sumu od oko 37 miliona dinara, a zbog samo jednog manjeg dela dugovanja Škole za tekstil i dizajn ove nedelje oglašena je licitacija vez mašine koja je neophodno nastavno sredstvo.

Koliko god se trudili da samostalno izađu iz dubioze direktori ovih ustanova izričiti su da bez pomoći lokalne samouprave i nadležnih ministarstava to ne mogu da učine.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11.oktobar“ u blokadi je od 5. januara 2011. godine.

11.oktobar 2

Ova obrazovna ustanova počela je fininsijski da se „urušava“ od pre više godina kada su PIB i tekući račun sektora „Trenka rad“ spojeni sa PIB- om i žiro računom škole.

Problemi su postali evidentni kada je Sektor izgubio posao proizvodnje saobraćajnih tablica i signalizacije.

„Tužbe radnika iz „Trenka rada“, neizmirene komunalne i obaveze prema dobavljačima, nedostatak posla doveli su do višemilionska blokade, rekao je direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje „11.oktobar“, Vladimir Anđelković.

„Sektor je ugašen, Statut je usaglašen sa zakonom ali status radnika ostao je nerešen. To je i glavni uzrok blokade računa škole. Rešenje, po meni, je da se određeni broj radnika rasporedi po javno komunalnim preduzećima grada, pri čemu ne treba zanemariti ni imovinu „Trenka rada“ koja je procenjena na 23 miliona dinara bez građevinskog zemljišta“ kaže direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje „11.oktobar“ Vladimir Anđelković.

Račun Škole za tekstil i dizajn, prema podacima Narodne banke Srbije, u blokadi je od 2. februara 2012. godine.

tekstil i dizajn 2

U strukturi tromilionske blokade su: dug prema Elektrodistribuciji oko milion i po, zatim DDOR osiguranju, i potraživanja zaposlenih, prevoznika, nabavljača, firmi za procenu rizika…

„Mi smo u jednom većem problemu jer je za 26. decembar zakazana prodaja vez mašine na osnovu prinudne naplate i popisa imovine. Ovo će biti prva licitacija. Visina dugovanja bez kamate je 105 hiljada dinara, a procenjena je mašina od milion i 200 hiljada dinara koja jke nastavno sredstvo neophodno školi. Obratili smo se nadležnim institucijama lokalne samouprave i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ali povratnog odgovora još uvek nema“ kaže direktorka Škole za tekstil Mare Karanfilović.

tekstilna i dizajn 1

Normalno funkcionisanje škola se omogućava putem donacija jer, zbog blokade računa, iz lokalne samouprave ne prebacuju se sredstva za materijalne troškove.

Koliko škole zaista duguju može samo da se nasluti jer se obaveze gomilaju svakodnevno.

Kako će škole izaći iz dubioze – pitanje za koje se odgovor još uvek ne zna.

Kako god, višegodišnje blokade računa ovim obrazovnim ustanovama su nanele još veću štetu, a ono što ne može da sačeka su generacije mladih koje treba obrazovati u skladu sa standardima primenjenim veku u kome žive.