Učenici iz Manojlovca uče svoje roditelje, bake i deke da surfuju po internetu

E volonteri

Manojlovce – U Manojlovačkoj  Osnovnoj školi Radoje Domanović  danas je počela realizacija tromesečnog projekta  pod nazivom  ,,e – volonteri’’ koji se bavi obukom za rad na Internetu  i korišćenjem savremenih sredstava komunikacije i ima za cilj osnaživanje mladih ljudi kroz volonterizam.

,,Projekat sprovodi Udruženje AzBuki u saradnji sa školom iz Manojlovca, a finansira ga Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Ciljna grupa projekta su mladi (volonteri), kao i meštani sela Manojlovca, osobe trećeg doba i deca sa posebnim potrebama, koja su u ovom slučaju korisnici programa, rekla je menadžer projekta Žaklina Eftimovski’’.

,,Očekivani efekti projekta su pre svega aktivno uključivanje mladih ljudi u društvo, kroz volonterski rad i vršnjačku edukaciju. Na taj način se izgrađuje pozitivan stav prema volonterizmu, stvaraju se radne navike i aktivno iskorišćava slobodno vreme, rekao je direkor Osnovne škole ,,Radoje Domanović’’ Goran Grozdanović’.  

Svi polaznici pokazali su veliko interesovanje da od učenika ove škole, koji su u ovom slučaju instruktori, nauče sve ono što je neophodno za rad na Internetu.

Menadžer projekta Žaklina Eftimovski pozvala je ovom prilikom sve zainteresovane meštane i roditelje dece sa posebnim potrebama da se jave školi i priključe projektu koji se realizuje i u izdvojenom odeljenje manojlovačke škole u Bratmilovcu.