Gradski budžet umanjeb za 56,5 miliona dinara

vece

Leskovac – Ukupan budžet grada Leskovca za 2014.godinu umanjen je za 56 miliona 518 hiljada dinara, rekao je načelnik Gradske uprava za finansije Dalibor Tričković na sednici Gradskog veća na kojoj se, između ostalog, govorilo i o  budžetskom rebalansu za tekuću godinu.

Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za 2014.godinu prihodi, primanja i neutrošena sredstva sa prihodima budžetskih korisnika ukupno iznose tri milijarde 409 miliona i 940 hiljada dinara.

Ukupan budžet grada umanjen je iz dva razloga.

„ U toku ove godine stigla je odluka Ministarstva finansija da umesto 150 miliona dinara, koliko je prvobitno planirano, možemo da se zadužimo do 130 miliona, a drugi razlog je manji iznos prenetnih neutrošenih sredstava iz ranijih godina“, naveo je načelnik Tričković.

POJAČANJA KONTROLA TROŠKOVA

Prilikom rebalansa budžeta vodilo se računa da se pojača kontrola troškova pa su tako umanjena sredstva gradonačelnika i gradskog veća za 300 hiljada dinara, javnog pravobranilaštva za 500 hiljada, gradske uprave u delu socijalnih davanja, troškova putovanja, mašina i opreme 6,3 miliona.

Umanjena su i ukupna sredstva Tursitičke organizacije Leskovac za tri miliona 50 hiljada , materijalna sredstva Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju za 800 hiljada, kao i Agencije za lokalni ekonomski razvoj za dva miliona.