Gradski većnici danas odlučili šta će se graditi u narednih deset godina

gradsko vece 1

Leskovac – Planom kapitalnih investicija od 2014. do 2023, čiji su predlog usvojili gradski većnici na današnjoj 38. sednici, precizirano je šta će se u narednih deset godina raditi u oblasti infrastrukture na području grada Leskovca.

Ovaj plan izrađen je u saradnji Agencije za lokalni ekonomski razvoj i devetočlanog tima sastavljenog od direktora javnih,  javno-komunalnih preduzeća, kao i načelnika gradskih uprava.

Zadatak radnog tima bio je da sačini listu investicionih projekata i izvrši njihovo bodovanje i rangiranje po unapred utvrđenim kriterijumima, među kojima su bili status projekta, njegov finansijski uticaj, uticaj na ekonomski razvoj i životnu sredinu, kao i doprinos kvalitetu života.

Obilaznica oko Leskovca, izgradnja centralnog trga, rekonstukcija magistralnog cevovoda toplane „Crvena Zvezda“, samo su neki od 23 projekta koliko ukupno sadrži Plan kapitalnih investicija do 2023.godine.

„Većina ovih projekta biće finansirana iz gradskog budžeta, ali i iz evropskih i vladinih fondova, komercijalnih kredita“, objasnio je direktor Agencija za lokalni ekonomski razvoj Bojan Tojaga.